• از «حال بد» به «حال خوب»مشاهده سریع
  • فروش ویژه
   از «حال بد» به «حال خوب»مشاهده سریع
  • از «حال بد» به «حال خوب»

  • 299,000تومان
  • اگر در طول روز از احساسات ناخوشایند مختلفی رنج می‌برید؛ اگر می‌دانید احساسات بد‌، وقایع بد را به دنبال خواهد داشت اما نمی‌توانید از آنها رهایی یابید؛ اگر دنبال راه حلی هستید تا بتوانید از طریق آن‌، شکرگزاری قلبی و تغییر سریع حس‌های ناخوشایند به بهترین حس‌های ممکن یا بهبود کلی احساسات و فرکانس درونی در هر شرایطی اتفاق بیافتد‌،…
  • خرید
 • رسیدن به «سطح مقاومت صفر»مشاهده سریع
  • رسیدن به «سطح مقاومت صفر»مشاهده سریع
  • رسیدن به «سطح مقاومت صفر»

  • 255,000تومان
  • سطح مقاومت صفر همان جاست که بارها در مورد آن از خودت و خدای خودت سوال کرده‌ای: چگونه می‌شود در بستری از آرامش و لذت و به سادگی‌، به تمام آنچه که می‌خواهم‌، برسم؟ چگونه می‌توانم از غوغای و گفتگوی ذهنی به سادگی دور شوم و در درونی‌ترین بخش وجودم‌، آرامش ماندگار و عمیق را تجربه کنم؟ اگر از دست…
  • خرید