مراقب تعریفی که از خودت داری باش!

شیوه‌ای که خودمان را معرفی می‌کنیم یا جملاتی که در آن می‌گویم «من همیشه...» در حقیقت شیوه‌ی زندگی‌کردن و تجربیاتی که در زندگی خواهیم داشت را تعیین می‌کنند. #به_همین_سادگی #موفقیت…

ادامه خواندن مراقب تعریفی که از خودت داری باش!