شعر «به‌همین‌سادگی»

شعری که در یک نیمه شب، مرا از خواب بیدار کرد و تمامی مبنای جهان‌بینی #به_همین_سادگی را در بر دارد. #خدا #شعر #وحی #الهام #موفقیت #یکتاپرستی www.sadegy.com A post shared…

ادامه خواندن شعر «به‌همین‌سادگی»