• عشق‌، به‌همین‌سادگیمشاهده سریع
    • عشق‌، به‌همین‌سادگیمشاهده سریع
    • عشق‌، به‌همین‌سادگی

    • «عشق‌، به‌همین سادگی» یک دوره‌ی قدم‌به‌قدم است که یک جهان‌بینی کاملا جدید و مبتنی بر قوانین الهی را در خصوص روابط‌، علی‌الخصوص رابطه‌ی عاشقانه ارائه می‌دهد که آگاهی از آن‌ و عمل بر مبنای آن، زندگی ما را برای همیشه متحول خواهد ساخت. این دوره شامل بیش از ۱۵۰ ساعت آموزش است که در سه بخش مرتبط ارائه می‌شود که…
    • خرید